Lekcja 4  – Ćwiczenia z liczeniem W PODSKOKACH

Lekcja 4 – Ćwiczenia z liczeniem W PODSKOKACH

[] 1)ytcfg.d()[a[0]]=a[1];else for(var k in a[0])ytcfg.d()[k]=a[0][k]}}; window.ytcfg.set(’EMERGENCY_BASE_URL’, '/error_204?tx3djserrorx26levelx3dERRORx26client.namex3d1x26client.versionx3d2.20220111.08.00′);]]>=5)return;window.unhandledErrorCount+=1;window.unhandledErrorMessages[message]=true;var img=new Image;window.emergencyTimeoutImg=img;img.onload=img.onerror=function(){delete window.emergencyTimeoutImg}; var combinedLineAndColumn=err.lineNumber;if(!isNaN(err[„columnNumber”]))combinedLineAndColumn+=”:”+err[„columnNumber”];var stack=err.stack||””;var values={„msg”:message,”type”:err.name,”client.params”:”unhandled window error”,”file”:err.fileName,”line”:combinedLineAndColumn,”stack”:stack.substr(0,500)};var thirdPartyScript=!err.fileName||err.fileName===””||stack.indexOf(„extension://”)>=0;var replaced=stack.replace(/https://www.youtube.com//g,””);if(replaced.match(/https?://[^/]+//))thirdPartyScript= true;else if(stack.indexOf(„trapProp”)>=0&&stack.indexOf(„trapChain”)>=0)thirdPartyScript=true;else if(message.indexOf(„redefine non-configurable”)>=0)thirdPartyScript=true;var baseUrl=window[„ytcfg”].get(„EMERGENCY_BASE_URL”,”https://www.youtube.com/error_204?t=jserror&level=ERROR”);var unsupported=message.indexOf(„window.customElements is undefined”)>=0;if(thirdPartyScript||unsupported)baseUrl=baseUrl.replace(„level=ERROR”,”level=WARNING”);var parts=[baseUrl];for(var key in values){var value=values[key]; if(value)parts.push(key+”=”+encodeURIComponent(value))}img.src=parts.join(„&”)}; (function(){function _getExtendedNativePrototype(tag){var p=this._nativePrototypes[tag];if(!p){p=Object.create(this.getNativePrototype(tag));var p$=Object.getOwnPropertyNames(window[„Polymer”].Base);for(var i=0,n=void 0;i

0),ja=0;var B={},C=null;var ka=”function”===typeof Uint8Array;var D=”function”===typeof Symbol&&”symbol”===typeof Symbol()?Symbol(void 0):void 0;function E(a){Object.isFrozen(a)||(D?a[D]|=1:void 0!==a.g?a.g|=1:Object.defineProperties(a,{g:{value:1,configurable:!0,writable:!0,enumerable:!1}}));return a} ;function F(a){return null!==a&&”object”===typeof a&&!Array.isArray(a)&&a.constructor===Object} ;function G(a,b){if(null!=a){if(Array.isArray(a))a=H(a,b);else if(F(a)){var c={},d;for(d in a)c[d]=G(a[d],b);a=c}else a=b(a);return a}} function H(a,b){for(var c=a.slice(),d=0;de;e++){var g=c.concat(d[e].split(„”));B[e]=g;for(var h=0;h>2];f=b[(f&3)>4];k=b[(k&15)>6];l=b[l&63];c[e++]=””+h+f+k+l}h=0;l=d;switch(a.length-g){case 2:h=a[g+1],l=b[(h&15)>2]+b[(a&3)>4]+l+d}a=c.join(„”)}}return Array.isArray(a)?H(a,I):a} ;var J;function K(a,b,c){var d=J;J=null;a||(a=d);d=this.constructor.o;a||(a=d?[d]:[]);this.i=(d?0:-1)-(this.constructor.m||0);this.g=void 0;this.h=a;a:{d=this.h.length;a=d-1;if(d&&(d=this.h[a],F(d))){this.j=a-this.i;this.l=d;break a}void 0!==b&&-1b)){var l=1327;U(„kevlar_watch_split_pane”)&&(l+=V());!U(„kevlar_watch_flexy_disable_small_window_sizing”)&& (630>a.height&&657<=a.width||630<=a.height&&1E3<=a.width&&a.widthb?e=d/b:1E3a)} ;var X=document.querySelector(„#player.skeleton #player-api”);if(X){var Ea=.5625,Y=X.querySelector(„.html5-video-player”);Y&&”function”===typeof Y.getVideoAspectRatio&&(Ea=1/Y.getVideoAspectRatio());var Z=window.document,Fa=”CSS1Compat”==Z.compatMode?Z.documentElement:Z.body,Ga=Da(new M(Fa.clientWidth,Fa.clientHeight),Ea);qa(X,Ga)};}).call(this); ]]>InformacjeCentrum prasowePrawa autorskieSkontaktuj się z namiTwórcyReklamyDeweloperzyWarunkiPrywatnośćZasady i bezpieczeństwoJak działa YouTubePrzetestuj nowe funkcje
Source

mt_adplace_blog_post_img

/ 5.

Biuro podróży at promarTRAVEL | Website | + posts

Planujesz urlop, ale nie masz ochoty organizować samodzielnie całego wyjazdu? Czujesz, że logistyka może cię przerosnąć? Postaw na profesjonalną pomoc w tym temacie! Dowiedz się, czym warto się kierować, wybierając najlepsze biuro podróży.

Written by Promar

Planujesz urlop, ale nie masz ochoty organizować samodzielnie całego wyjazdu? Czujesz, że logistyka może cię przerosnąć? Postaw na profesjonalną pomoc w tym temacie! Dowiedz się, czym warto się kierować, wybierając najlepsze biuro podróży.

Leave a comment